زائران باید هر سه نوبت واکسن کرونا را دریافت کنند.


رجانیوز، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه تاکنون آماری از آبله میمون‌ها وجود ندارد، گفت: به زائران باید سه دوز واکسن کرونا تزریق شود.

حسن خوشخو در خصوص شرایط و ضوابط حج 1401 گفت: «طبق مقررات وزارت بهداشت. زائران باید سه نوبت واکسن دریافت کنند. و افراد بالای 65 سال را طبق احکام به حج نفرستید عربستان سعودی.”

سرپرست معاونت هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری وی افزود: طبق توافق با عربستان، واکسن سینوفارم تایید شده است. و گواهی های لازم با هماهنگی های لازم توسط سازمان حج به زائران داده می شود. و وزارت بهداشت”

بسیاری از کشورها محدودیت های پروازی را لغو کرده اند. خوشخو با اشاره به کاهش محدودیت های جهانی هوانوردی گفت و فقط واکسن QR-Code مهم است.

رئیس اداره هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری همچنین درباره آبله گفت: با توجه به اینکه وزارت بهداشت مسئولیت ورود مسافران از نظر بهداشتی را بر عهده دارد، هنوز آماری از آبله منتشر نشده است.

خوشخو گفت: هم اکنون 150 پرواز هفتگی از کشور به عتبات انجام می شود و از تمامی شهرهای درخواستی و زیارتی پرواز انجام می شود.