رهبران سیاسی غربی در حمایت از آشوبگران و اخلالگران در امنیت ملی سنگ تمام گذاشته اند. به جای شعارهای دروغین بهتر است مدعیان ایران به دهه ها تحریم غیرانسانی ایران پایان دهند.


گروه سیاسی رویال نیوز: ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتقاد از دو رویکرد آمریکا و غرب نوشت: رویکرد دشمن به جمهوری اسلامی و ایران اغلب با نفاق و معیارهای دوگانه همراه است.

وی ادامه داد: در اغتشاشات اخیر، رهبران سیاسی آمریکا و گاه در اروپا رسانه آنها و همچنین رسانه های فارسی که مورد حمایت غرب بودند. حوادث غم انگیزی را که در حال بررسی است نقض کرده است و با شعاری که از حقوق حمایت می کند ایران، آنها از اغتشاشگران حمایت می کنند و امنیت ملی را آزار می دهند، هرگز به عقب نگاه نمی کنند. اما حضور میلیونی مردم در خیابان ها و میادین کشور در حمایت از نظام و کشور و اپوزیسیون سرسخت خود را نادیده می گیرند یا تحقیر می کنند. به هرج و مرج

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: بدون شک جنگ مختلط و پنداشته شده دشمن با ملت ایران همراه با صدها مورد شکست شرم آور آنها در تاریخ ثبت خواهد شد. کسانی که مدعی حمایت از حقوق ایران هستند باید شعارهای دروغین را کنار بگذارند و به دهه ها تحریم وحشیانه و غیرانسانی علیه ایرانیان پایان دهند.».