رشد درآمد کمتر از 2 دلار در دولت روحانی 10 برابر شد.


گروه سیاسی رویال نیوز: گزارش مرکز آمار ایران از درصد جمعیتی که کمتر از 2 دلار در روز زندگی می کنند. (بر اساس ارزش دلار بر ارزش برابری قدرت خرید گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳، ۸۰۰ درصد ایرانی‌ها کمتر از ۲ دلار در روز درآمد داشته‌اند و در سال ۲۰۱۹ این رقم نزدیک به ۱۰ برابر افزایش یافته و به ۷۹ درصد رسیده است.

این رشد حدود 10 برابر نسبت افرادی است که در دولت روحانی کمتر از 2 دلار در روز درآمد دارند.

گزارش مرکز آمار درباره درصد جمعیتی که با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند، گواه کار غم انگیز دولت قبل است. (از هر ده هزار نفر یک نفر) با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کند و این رقم در سال 2019 شش برابر شده و به ششصد درصد رسیده است. (شش از ده هزار)

این رشد حدود 10 برابر نسبت افرادی است که در دولت روحانی کمتر از 2 دلار در روز درآمد دارند.