ران خروس بالزامیک آهسته پز کتو کم کربوهیدرات


ران خروس بالزامیک کتو آهسته پز کم کربوهیدرات عالی وعده غذایی باور نکردنی برای عالی ساعت شب شلوغ هفته است. ممکن است داشته باشید می توانید این را در {آرام} پز، قابلمه سریع شخصی دقیق کنید هر دو می توانید قرار است به آنها بروند را بپزید! به ساده 4 کربوهیدرات در هر وعده!

خروس بالزامیک کم کربوهیدرات

این اصل العمل خارق العاده خروس بالزامیک {آرام} پز به دلیل روزی کدام ممکن است برای اولیه موارد در 12 ماه 2012 آشکار شد، عالی پست استاندارد {بوده است}! به سادگی کافی آسان {برای هر} وعده غذایی در یک روز واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی کافی برای نمایندگی خوش ذوق است.

همراه خود چند قبلی ماده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 به همان اندازه 4 ساعت در آهسته پز شخصی، لطیف ترین، خوش سبک ترین، خوش سبک ترین مرغی را دارید کدام ممکن است تمام خانوار رفیق خواهند داشت!

آن قرار است را همراه خود هر مخلفاتی کدام ممکن است رفیق دارید ست کنید. آهسته پز همه شما کارها را مشارکت در می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی به دلیل در برهه ای {طولانی} برای مقابله با رسیدید عالی شام خارق العاده در حساب کردن ممکن است داشته باشید به احتمال زیاد خواهد بود.

طرز تولید خروس بالزامیک

قطعات

ممکن است داشته باشید به مقداری ادویه خشک مشابه پودر سیر، ریحان خشک خواستن دارید هر دو می توانید به دلیل جعفری خشک، نمک اقیانوس، فلفل سیاه، پیاز ریز دانش شده نیز بیشترین استفاده را ببرید. ممکن است داشته باشید ممکن است همچنین به سیر دانش شده، روغن زیتون فوق بکر، سرکه بالزامیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه ران خروس با بیرون منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون استخوان خواستن دارید.

جهت ها

5 ادویه خشک اول را در عالی کاسه کودک بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 طرف آن قرار است را روی خروس بمالید. جدا بگذارید.

روغن زیتون سیر دانش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمی به دلیل سرکه بالزامیک را در {آرام} پز بریزید.

ران خروس شخصی را در {آرام} پز قرار دهید، قرار است به آنها بروند می توانند روی هم قرار گیرند.

اگر {آرام} پز جدیدتری دارید روی آن قرار است را بپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 به همان اندازه 3 ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر {آرام} پز قبلی 3 به همان اندازه 4 ساعت بپزید.

نحوه سرو ران خروس بالزامیک

من خواهم کرد عالی دسته به دلیل مخلفات جانبی خوش ذوق کم کربوهیدرات در واقع دارم به همان اندازه همراه خود آن قرار است سرو کنم.

با این وجود بعد از همه اگر تمایلی به دقیق کردن یک چیز ندارید، عالی برنج گل کلم آسان مشابه گل کلم له شده همه وقت خارق العاده است.

برنج پالمینی {مورد علاقه} اخیر ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همچنان به دلیل برنج شیراتاکی لذت بردن می بریم!

با بیرون استخوان در برابر این ران های استخوانی

بهره مندی از ران خروس با بیرون استخوان برای خروس آهسته پز فقط لطیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبدار یکی از بهترین است، با این وجود بعد از همه اگر طرفدار گوشت {تیره} نیستید، همه وقت می توانید به دلیل سینه خروس بیشترین استفاده را ببرید. اگر می خواهید حتی می توانید این اصل وعده های غذایی را همراه خود بهره مندی از فیله گوشت خوک بررسی کنید.

ران های استخوانی نیز به خوبی {کار} می کنند، ممکن است به طور اضافی اجباری باشد یا نباشد قرار است به آنها بروند را کمی فقط تا حد زیادی بپزید، احتمالاً عالی ساعت تا حد زیادی. مطمئن شوید که به دلیل عالی دماسنج داخل بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را در نزدیکی استخوان قرار دهید. ممکن است داشته باشید میل به ایجاد یک 165 سطح فارنهایت را بیاموزید.

تمام خانوار من خواهم کرد این خروس را رفیق داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوزاد چند قبلی ثانیه به دلیل آن قرار است را کدام ممکن است گاه گاهی در حال وقوع است! عصبی سبک بالزامیک نباشید، این سبک لطیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از هر نظر قدرتمند نخواهد بود. پیرمردها به ساده متوجه می شوند کدام ممکن است خروس چقدر {مرطوب} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش ذوق است، قول می {دهم}!

نرم افزار دقیق کردن خروس بالزامیک

آهسته پز-من خواهم کرد عاشق استفاده بیشتر از هفتگی به دلیل دیگ سفالی شخصی برای بوی فوق‌العاده‌ام وقتی برای مقابله با می‌آیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌دانید شام را برای خانوار کنار هم قرار دادن کرده‌اید، استفاده بیشتر از می‌کنم!

هر دو قابلمه سریع- همانقدر کدام ممکن است من خواهم کرد عاشق بهره مندی از قابلمه سفالی شخصی هستم، افتخار داشتن عالی قابلمه سریع باعث صرفه جویی در وقت ممکن است داشته باشید می تواند تخصصی ایجاد می کند خیلی کمتر به دلیل عالی ساعت شام را کنار هم قرار دادن کنید.

طرز پخت ران خروس بالزامیک

اگر ترجیح می دهید به دلیل {آرام} پز هر دو قابلمه سریع استفاده بیشتر از نکنید. فقط قانون های چاشنی خروس شخصی را دنبال کنید.

در مقابل اینکه روغن، سیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالزامیک را در {آرام} پز بریزید، آن قرار است را به 1 کاسه بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی ران خروس را بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپوشانید. سالم تر است کمتر از عالی ساعت هر دو عالی ساعت شب در یخچال قرار دهید.

هنگامی کدام ممکن است کنار هم قرار دادن پخت هستید، کاغذ روغنی را روی عالی ظرف پخت عظیم قرار دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فر را همراه خود دمای 400 سطح فارنهایت خوب و دنج کنید.

ران ها را به طور مساوی روی تابه قرار دهید با بیرون اینکه روی هم قرار بگیرند. به مدت زمان 25 به همان اندازه نیم ساعت هر دو به همان اندازه روزی کدام ممکن است دمای داخل 165 سطح فارنهایت شود بپزید.

آیا قادر هستم؟ ران خروس را همراه خود سینه عوض کنم؟

اگر ترجیح می دهید به دلیل سینه خروس برای این اصل وعده های غذایی بیشترین استفاده را ببرید، این پست را ارزیابی کنید. این اصل مورد استفاده قرار گیرد همراه خود گوشت نیز مناسب شده است!

{جدیدترین} اصل غذای من خواهم کرد، رست بیف بالزامیک قابلمه را ارزیابی کنید!

سایر اصل العمل های قابلمه ای کدام ممکن است ممکن است به طور اضافی رفیق داشته باشید:

چاپ

ران خروس بالزامیک {آرام} پز

زمان سازماندهی 5 دقایق

زمان پخت 4 ساعت ها

زمان کامل 4 ساعت ها 5 دقایق

ارائه دهندگان 8

انرژی 285کیلو انرژی

خالق برندا بنت | مامان با بیرون قند

قانون ها

  • 5 ادویه خشک اول را در عالی کاسه کودک بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 طرف آن قرار است را روی خروس بمالید.

  • جدا بگذارید.

  • روغن زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر را زمین {آرام} پز بریزید. در ¼ فنجان سرکه بالزامیک بریزید.
  • خروس را روی آن قرار است قرار دهید.

  • باقی مانده سرکه بالزامیک را روی خروس بپاشید.

  • اگر {آرام} پز نسبتاً جدیدی دارید روی آن قرار است را بپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان 3 ساعت همراه خود حرارت بارگیری بپزید. اگر {آرام} پز قبلی دارید، ممکن است به طور اضافی عالی ساعت نه ممکن است بخواهید پخت داشته باشید.

  • برای سرو همراه خود جعفری اخیر روی آن قرار است بپاشید.

نظر

این اصل وعده های غذایی یکی در میان اولیه هایی بود تخصصی ایجاد می کند نوامبر 2012 در وبلاگم آشکار شد! {من در نهایت} عکس ها را در 12 ماه 2018 {به روز} کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فوریه 2020 همراه خود ویدیو {به روز} شدم.

مصرف شده

خدمت رسانی: 1ران | انرژی: 285کیلو انرژی | کربوهیدرات ها: 4g | پروتئین: 18g | چربی ها: 20g | چربی ها های اشباع شده: 5g | کلسترول ldl: 110میلی خوب و دنج | سدیم: 236میلی خوب و دنج | پتاسیم: 279میلی خوب و دنج | قند: 2g | ویتامین A: 90IU | ویتامین سی: 1.4میلی خوب و دنج | کلسیم: 22میلی خوب و دنج | اهن: 1میلی خوب و دنج