رئیس کل بانک مرکزی: بازار ارز آرام است


رئیس کل بانک مرکزی گفت: با سیاست ها و تصمیماتی که بانک مرکزی اتخاذ می کند بازار ارز با آرامش در حال حرکت است.»

به گزارش رجانیوز به نقل از ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی در هفتمین اجلاس سراسری جامعه دانشگاهیان ایران گفت: در دولت سیزدهم برنامه های اصلاحی بانک مرکزی تدوین و در دولت به رئیس جمهور ارائه شده است.

علی صالح آبادی افزود: اما ما در بانک مرکزی روی سه حوزه اصلاح بانکی کار می کنیم. اول اصلاح روابط دولت با بانک مرکزی و نظام بانکی است.

وی گفت: اصلاح روابط بانک مرکزی و بانک مرکزی و اصلاح روابط بانک و مردم محور دوم و سوم است. و هر وقت از اصلاحات صحبت می کنیم هر یک از این محورها برداشته می شوند. که تنها یک نکته از اهمیت ویژه ای برخوردار است.»

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر هسته اول اصلاح شود می‌تواند تورم را در سال‌های مختلف کاهش دهد و در گذشته دولت‌هایی که دچار کسری بودجه شده‌اند از بانک مرکزی تامین می‌کردند. و این یکی از عوامل مالی است. رشد پایه و رشد نقدینگی» منجر به تورم شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اقدامات انجام شده آرامش در بازار ارز بازگشته و هیجانات کاذب ایجاد شده در بازار ارز در مدت کوتاهی از بین می رود و افزایش ارز کشور بازار ارز رو به کاهش است.»

وی افزود: در حال حاضر سیاست ها و تصمیماتی در مورد بازار ارز اتخاذ شده است. بیشترین ذخایر ارزی تاریخ بانک های مرکزی را از نظر اسکناس داریم. همانند انتقال پول و وضعیت ما در این طرف خوب است و نرخ هایی که در سامانه داریم، نیما داریم که حدود 15000 تومان است، چند پیشنهاد و بدون خریدار.

وی گفت: با سیاست ها و تصمیماتی که بانک مرکزی اتخاذ می کند بازار ارز در این مدت کوتاه آرام در حال حرکت است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بازار ارز به سمت آرامش پیش می رود و نرخ ارز در بازار غیررسمی رو به کاهش است و این روند ادامه دارد و انشاالله در بازار ارز آرامش داشته باشیم.