در داخل غیبت رسول چه دعایی بخوانیم؟


اگر در داخل زمان غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) اطلاعی پیدا نکنیم در داخل زمان مقدمه همراه خود مسئله قابل توجه مواجه خواهیم شد. عصر پیش بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیبت، عصر محبوبیت امام زمان است.

به گزارش رجانیوس به نقل به همین دلیل پایگاه خبری مسجد اعظم، حجت الاسلام درک بخش قمی حجت الاسلام والمسلمین حجت الاسلام والمسلمین صبح در حال حاضر پیش به همین دلیل قرائت دعای امام زمان (عج) در داخل صحن اعظم ذکر شد: مسجد. جمکران: امام زمان (عج).

وی شکسته نشده داد: ابوجعفر نائب دوم امام عصر(عج) است تخصصی ایجاد می کند دوران صغری به مدت زمان 50 12 ماه به همین دلیل 70 12 ماه به همین دلیل نمایندگان ویژه امام زمان(عج) {بوده است}. غیبت امام زمان درود خدا بر او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر هیچ کدام را زیارت نکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی به زیارت نایبان امام زمان (علیه السلام) برود، رضایت بخش است.

حسینی قمی افزود: شخصی شده خدمت نایب دوم امام زمان (عج) رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است نیاز دارم شخصی امام زمان (عج) را زیارت کنم کدام ممکن است آقای ابوجعفر همراه خود سه جمله پاسخ این است داد دعا می‌کنم اگر در داخل شام می‌توانید امام را جلب رضایت کنید، زیارتتان در کنار همراه خود بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیر باشد یا نباشد.

همراه خود ساختار این پرس و جو: خواه یا نه جلب رضایت همراه خود امام همراه خود خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی قابل دستیابی نباید باشد؟ اگر در داخل عصر غیبت علم نداشته باشیم، مسئله زمان مقدمه حضرت {داریم}. در داخل زمان مقدمه افرادی نزد امام بوده اند کدام ممکن است محبوبیت خاصی به همین دلیل امام داشتند.

درک بخش علمیه قم ذکر شد: آقا زوراره به همین دلیل شاگردان امام قابل اعتماد علیه السلام است، به همین دلیل ایشان پرسیدند در داخل غیبت ایشان چه دعایی بخوانم به همان اندازه امام به آن قرار است اجابت تدریجی؟ دعای «هر دو رب الروحان…» را کدام ممکن است جای می دهد کلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم بعد به همین دلیل امام است را قرائت کرد.

مرحوم سید بن طاووس بر قرائت این دعا تصدیقات زیادی دارد.

حسینی قمی عصر مقدمه را عصر ایثار، تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} خالصانه عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در حال حاضر جریانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقه های انحرافی سیطره نوجوانان شیعه را در داخل بازو گرفته اند به همان اندازه در داخل بهترین راه راست مهدوی قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} کنند.