در داخل نوزده نود ما همراه خود انبوهی به همین دلیل مشکل‌های ارزان مواجه بودیم رویکردهای جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایج برای الهام بخش پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {درگیری}‌های بیانیه‌ای معمولاً مضحک هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل توهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهمات ناشی می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً ناامن هستند.


گروه سیاسی – راجانیوس: حضرت آیت الله خامنه ای رئیس معظم انقلاب اسلامی بلافاصله (دوشنبه) 10 فروردین 1401 گاه به گاه فرا {رسیدن} 12 ماه نو همراه خود مردمان شریف ایران گفتگوی اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری داشتند.

آنچه در داخل «بسته نرم افزاری‌های خبری» {زیر} کدام ممکن است صرفاً برای بازنشر به زودی سخنان رئیس انقلاب اسلامی آشکار می‌شود، به اطلاع عموم مردم می‌رسد.

* احتمالاً در داخل بین اعیاد اول 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بین ملت ها، تلفیق عید سراسری، اشاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیایش، اتفاق نادری باشد یا نباشد کدام ممکن است مردمان این عید را همراه خود دعا، اشاره کردن، دعا، معنویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز ارادت به خداوند تداعی کنند.

عصر قبلی در داخل ایام 12 ماه نو، همه شما مردمان، احتمالاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما اقشار، اشخاص حقیقی مسن، {شخصیت} های {برجسته}، دانشجویان، فعالان منطقه های مختلف آموزشی، موشکی، نانوفناوری، زیست شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… به نوجوانان همراه خود دریافت پذیرش در اردوهای جهادی برای گذراندن عید در داخل روستاهای دورافتاده، جلوگیری از خانوار برای خدمت به مردمان، همه شما این دوم عرضه را همراه خود هر دو با بیرون قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط تحریک کردن کردند. همراه خود خدا صحبت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل خدا خواستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلهای شخصی را همراه خود یاد خدا شستشو دادند.

* کسب اطلاعات در مورد عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذائقه انتخاب شده ایرانی، آدم عمیقاً در نظر گرفته شده می تدریجی. بهار را تحریک کردن 12 ماه شخصی قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار مظهر امید است، پیام آور امید است. بهار به انسان می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پاییز} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگریز نیاز به برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نو شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تازگی} بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشخصه بهار است.

* افرادی که به همین دلیل طرف مردمان صحبت می کنند، پیام می دهند، می نویسند، دردسر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مردمان امید راه اندازی می کنند. امید کار کردن بسیار مهم {حرکت}، کار کردن بسیار مهم توسعه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحمدلله خداوند ما را به ملت ایران امیدوار کرده است. بحمدالله بین ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ما زمینه های امیدواری زیادی ممکن است وجود داشته باشد. دشمنان به همین دلیل امید ملت ایران آزرده باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله روزانه امید در داخل دل ملت ایران تا حد زیادی شود.

* دلیل پشت قالب پرس و جو ارزان در داخل روز اول 12 ماه اولاً ناشی از {اهمیت} سیستم اقتصادی است، مخصوصاً اگر سیستم اقتصادی همراه خود در داخل ملت راه اندازی شود، همه شما زمینه های توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پرانرژی می تواند باشد. . توسعه {واقعی} مخصوصاً سیستم اقتصادی را به در کنار ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عملکرد محوری دارد. ثانیاً در داخل ده 12 ماه آخر دهه گذشته 90 ما هم اکنون همراه خود انباشت مشکل های ارزان مواجه بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشالله این اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل بحث و جدال ارزان را {در این} زمینه مطرح می کنیم.

در داخل سیستم اقتصادی ماده موضوع عمده تأمین سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به اختصار گفتیم سه 4 12 ماه قبلی این ماده موضوع را در داخل ماده موضوع 12 ماه، ماده موضوع تأمین تکرار کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جهان هم {کار} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر کرده است. . با این وجود نگرانی عمده بلافاصله {مدیران} ملت سیستم اقتصادی است.

* سیستم اقتصادی اطلاعات به چه معناست؟ این بدان معناست کدام ممکن است اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری پیچیده در داخل تمامی منطقه های تأمین عملکرد بسزایی دارد. مخصوصاً همه شما بخش‌های تولیدی کدام ممکن است فراهم کردن می‌کنیم حتا بر تصمیم گیری در مورد آن خواهد شد {کار} مولد پیشنهاد دارد، در نتیجه {هر} {کار} مولد نیازی به مشارکت در انسان ندارد – را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد این {کار} مولد نیز به همین دلیل چشم انداز اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادراک ناشی می‌شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم این به معنای سیستم اقتصادی اطلاعات بنیان است همه شما بخش های ارزان {مشارکت} دارد.

اگر این پوشش را دنبال کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات را مبنای سیستم اقتصادی ملت قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای سیستم اقتصادی اطلاعات بنیان را بهبود دهیم، باعث به مقیاس عقب قیمت ها می تواند باشد. مخصوصاً سیستم اقتصادی اطلاعات بنیان هزینه مربوطه های تأمین را به مقیاس عقب می دهد، {بهره وری} را بهبود می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی در میان مسائل بلافاصله ما به مقیاس عقب {بهره وری} است. کیفیت بالا محصول را بهبود می دهد، تقویت می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا را تهاجمی تر می تدریجی. مخصوصاً در داخل بازارهای جهان می توانیم به همین دلیل این کالا شناخته شده به عنوان کالا تهاجمی دلیل این است تعیین کنید در داخل ملت استفاده بیشتر از کنیم. مخصوصاً در داخل درون ملت وقتی کیفیت بالا کالای داخل بهبود پیدا می‌کرد، صرف نظر از آن تعرفه واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردش واردات تعداد زیاد نمی‌گذاشتیم، وقتی کالای داخل کیفیت بالا بهتری داشت، قیمتش مقرون به صرفه‌تر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعتاً مردمان آن خواهد شد را دوست خوب دارند. مخصوصاً چنین مشخصه تأمین اطلاعات بنیان ممکن است وجود داشته باشد.

* اگر نمایندگی های اطلاعات بنیان را در داخل کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری اطلاعات بهبود دهیم، می توانیم در داخل تقویت بذر کدام ممکن است فوق العاده مهم خواهد بود، در داخل تأمین کشاورزی، در داخل آبیاری نوین، در داخل رویکرد های نوین تأمین، در داخل تقویت {بهره وری} آلودگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب این {کار} را مشارکت در دهیم. ، کدام ممکن است آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی به همین دلیل کالا ارزشمندی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از قبلً ردیابی کردیم کدام ممکن است می توانیم به همین دلیل قرار است به آنها بروند نهایت استفاده بیشتر از را ببریم، {بهره وری} را بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیم.

روزی کدام ممکن است بتوانیم به این توسعه ها در داخل کشاورزی کف دست یابیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولی قابل توجه راه اندازی کنیم، ابتدا می توان به ایمنی غذایی ملت کف دست کشف شد. این بدان معناست کدام ممکن است ملت در داخل زمینه داروها غذایی مشکلی نخواهد داشت. هیچ دلخوری کردن {وجود ندارد}. دوم، بهبود {درآمد} کشاورزان. این خیلی سودمند است کدام ممکن است ما کشاورزان {درآمد} شخصی را بهبود دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را به یکپارچه کشاورزی الهام بخش کنیم. محصول فوق العاده گرانبها است. مسئله عدم وجود آب نیز قابل رفع است.

در داخل همه شما فاز‌های اکنون نیست چه قابل مقایسه با تأمین باشد یا نباشد چه شرکت ها، همین موهبت‌ها ممکن است وجود داشته باشد، مخصوصاً مقدار محصول تا حد زیادی، کیفیت بالا بیشتر، هزینه تمام شده خیلی کمتر. حقیقت این است تأمین اطلاعات بنیان {بهره وری} ورزش های ارزان را بهبود می دهد.

س: در داخل اولیه سخنرانی شخصی در داخل 12 ماه قبلی ردیابی کردم کدام ممکن است سیستم اقتصادی ملت {نباید} به ماده موضوع تحریم های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال آن خواهد شد {مرتبط} شود. نگویید تحریم است، همین. خیر، بدون در نظر گرفتن تحریم های آمریکا، می توان توسعه ارزان داشت.

خوش شانس پوشش های جدیدترین در داخل ملت این ماده موضوع را نماد اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {کار} را مشارکت در اطلاعات اند. بدون در نظر گرفتن تحریم های آمریکا، می توان خرید و فروش بین المللی را پشتیبانی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار آن خواهد شد را بهبود داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل انعقاد قراردادهای جهان ای را نیز داشت کدام ممکن است بحمدالله پیشرفته ترین و پیشرفته ترین توانست وارد آن خواهد شد شود. با اشاره به نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اکنون نیست به همین دلیل امتیازات ارزان، می توان به توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر شدن کف دست کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وضعیت امور بهتری کف دست کشف شد کدام ممکن است خوش شانس بدون در نظر گرفتن تداوم تحریم های آمریکا این افتاد.

در واقع من خواهم کرد تحت هیچ شرایطی نمی گویم نیاز دارند تعمیر تحریم ها نباشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکرر هم آگاه ایم کدام ممکن است افرادی که دنبال این ماده موضوع هستند مشکلی ندارند. با این وجود کامل ماده موضوع اینجا است کدام ممکن است ملت را به گونه ای اداره کنیم کدام ممکن است تحریم ها نتواند ضربه محکمی به آن خواهد شد وارد تدریجی. اکنون ممکن است علاوه بر این تحریم ها {آسیب} هایی وارد تدریجی با این وجود ضرر زیادی به سیستم اقتصادی ملت وارد نخواهد کرد.

* وقتی به آنچه در داخل دنیا می گذرد به نظر می رسید می کنید، حقانیت ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت واقعی ملت ایران در داخل مواجهه همراه خود جبهه پوچی را واضح تر به همین دلیل در همه زمان ها می بینیم. ملت ما در مخالفت با پوچی به همین دلیل تصمیم گیری در مورد شخصی کف دست برنداشته است. از دوام بود استقلال بود. برای ادامه دادن استقلال بود. پشتیبانی داخل نظام، ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت بود. {اینها} انتخاب ها سراسری است. دقیق بود. وقتی به ایده های جهان به نظر می رسید می کنیم، این {درست است}. دارید به قضایای افغانستان به نظر می رسید کنید، ببینید، کیفیت بالا خروج شهروندان آمریکا را ببینید. اول بیست 12 ماه در داخل افغانستان ماندند، پس {در این} ملت مظلوم مسلمان چه کردند؟! اونوقت چطوری بیرون از در اومدن؟

برای افراد مسئله راه اندازی می کنند. اموال مردمان افغانستان را به قرار است به آنها بروند نمی دهند. همین جا افغانستان است، این اوکراین است، آن خواهد شد لحن پرخطر رئیس جمهور آن خواهد شد به غرب کدام ممکن است مشتاق در مورد شخصی غربی ها به توانایی رسیده است. این بمباران {هر} روزه مردمان واقعا مظلوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم یمن است. بالا خرد کردن هشتاد نفر در داخل در آینده {کار} عربستان است. هشتاد مرد، حتی بچه ها، تا این مرحله. آدم وقتی به این امتیازات به نظر می رسید می تدریجی، واقعاً احساس می تدریجی چه ظلمی در داخل دنیا تحت سلطه است. چه تاریکی است کدام ممکن است در این کره خاکی تحت سلطه است. چه گرگ تشنه ای در داخل دنیا

* با اشاره به اوکراین همه شما نژادپرستی غرب را دیدند. قرار است به آنها بروند قطاری به همین دلیل پناهندگان را نگه می دارند کدام ممکن است به همین دلیل سختی های نبرد ناپایدار می کنند به همان اندازه سیاهان را به همین دلیل کشتی پیاده کنند به همان اندازه سیاهان را به همین دلیل سفیدپوستان کنار کنند. قرار است به آنها بروند در داخل رسانه های شخصی به صراحت مقوله ای می کنند کدام ممکن است این موارد نبرد در داخل خاورمیانه معمولاً نیست، در داخل اروپا است، مخصوصاً اگر در داخل خاورمیانه نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرکشی باشد یا نباشد، در داخل اروپا مشکلی معمولاً نیست. این نژاد پرستی خیلی مشهود است!

در این کره خاکی، در داخل کشورهای مطیع قرار است به آنها بروند آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشدید صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطلقاً صدایی به همین دلیل قرار است به آنها بروند معمولاً نیست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عین جاری همراه خود این همه شما ظلم، همراه خود این همه شما ظلم، همراه خود این همه شما ظلم، حقوق بشر را هم مطالبه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مطالبه حقوق بشر به همین دلیل ملت های بی طرفانه باج می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر به اخاذی می کنند. بلافاصله به تذکر ما یکی در میان رسواترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افشاگرترین لحظات دوران به روز در داخل منطقه ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی است کدام ممکن است متأسفانه ظلم دنیا را مشارکت در می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان جهان مستقیماً آن خواهد شد را می بینند. انقیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف کردن {سرنوشت} {کیست} در داخل دنیا..کف دست دارند.