«خندوانه» {هر} عصر روی آنتن آنلاین نسیم


ابزار «خندفنا» به دلیل دوم عرضه به همان اندازه بالا {تعطیلات} نوروزی {هر} عصر به دلیل آنلاین نسیم چاپ شده می تواند.

به گزارش رجانیوس به نقل به دلیل فارس، به نقل به دلیل روابط عادی صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، تولید کنندگان این ابزار به دلیل قبلی روز پیش ضبط ابزار های نوروزی را تحریک کردن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور جناب خان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان فاصله های در گذشته سعی در داخل بهره مندی از لذت دارند. لحظاتی همراه خود المان های سخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفاوت شخصی را برای همراهان این ابزار کنار هم قرار دادن کنید.

«خندوانه» به طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی رامبد نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی ویژه ابزار عرضه 12 ماه در داخل عصر های نوروز به دلیل آنلاین نسیم {هر} عصر همراه خود ماده موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسیقی خانواده مختلف ایرانی روی آنتن {می رود}.

این ابزار به تولید کنندگی سیدعلی احمدی به دلیل آنلاین نسیم در داخل ایام نوروز {هر} عصر ساعت 23:30 میزبان هنرمندانی چون شبنم مقدمی، سعید راد، رضا رشیدپور، پیام دکردی، محمدحسین مهدویان، مریم شیرازی، الیکا عبدالرزاقی، پوریا شکیبای است. . ..به احتمال زیاد خواهد بود.