خبر خوش برای زائران عتبات.


با موافقت وزیر کشور عراق مرزهای زمینی به زودی بازگشایی می شود و در مراحل اولیه روزانه 2000 زائر به صورت زمینی در قالب کاروان های حج و زیارت به عتبات اعزام می شوند.

رجانیوز به نقل از عثمان الغانیمی وزیر کشور عراق، فارس در دیدار با احمد وحیدی وزیر کشور عراق، استقبال روزانه از 2000 زائر ایرانی از مرز زمینی به عراق را تشریح و علت آن را تشریح کرد که این دستورالعمل طی چند روز آینده ارسال خواهد شد. روزها. زائران عتبات از مرز زمینی بدون ویزا

اگرچه مرز زمینی با عراق از سال 1998 به دلیل وضعیت موجود در عراق بسته شده است. و از آن زمان کرونا همچنین زیارت عتبات را زمینی و هوایی متوقف کرد. از دسامبر سال گذشته پس از لغو ویزای عراق برای سفر هوایی تشکل های حج و زیارت زائران را از طریق هوایی به عتبات اعزام کردند و حتی پس از آن نیز تلاش کردند تا مرزهای زمینی را بازگشایی کنند. اما به دلیل مقاومت عراق این اتفاق نیفتاد.

سال گذشته عراق متعهد شد که مرزهای زمینی خود را بازگشایی کند. اما هیچ کدام از مرزها به موقع شکل نگرفت، البته وعده هایشان با واسطه بود و به طور رسمی اعلام نشد. در سفرش به ایران از باز شدن مجدد مرز زمینی خبر داد و پذیرایی روزانه 2000 زائر از مرز. که البته به مرور زمان افزایش خواهد یافت.

نکته جالب در این ماجرا استقبال از زائران به صورت کاروانی و اعلامیه ای است که می تواند دست کاروان های سودجو و غیرمجاز را در اعزام زمینی به عتبات کوتاه کند.

البته باید دید که تعهد عراق چگونه محقق خواهد شد. و آیا تشکل های حج و زیارت می توانند با ایجاد محدودیت و مذاکره با نهادها و نهادهای امنیتی از نقل و انتقالات غیرمجاز جلوگیری کنند؟ یا حتی کاروان غیر مجاز حج و طرح ساماندهی زیارت با هزینه ها و بسته های کمتر سبقت می گیرند و زائر را جذب می کنند!

با بازگشایی مرزهای زمینی با عراق هزینه سفر هوایی به عتبات تا حدودی کاهش می یابد. و زائران می توانند با قیمت ارزان تری به عتبات سفر کنند. همانطور که رئیس سازمان حج و زیارت گفت: با برقراری سفر زمینی به عتبات هزینه این سفر کمتر از 5 میلیون تومان می شد که اکنون هزینه سفر هوایی به عتبات حدود 9 تا 11 میلیون تومان است.

به گزارش فارس، با ایجاد سفر زمینی به عتبات می توان به کاهش محدودیت ها و پذیرش میلیون ها زائر اربعین در کشورمان امیدوار بود.