حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش می یابد.


گروه اقتصادی رجا نیوز: لایحه قانون «تعدیل حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح» به امضای رئیس جمهور و تقدیم شورای اسلامی شهر شد. یک ماده و هفت بند وجود دارد. در بند یک ماده واحده (3000) امتیاز برای کارمندان قانون ادارات کشوری و معادل این امتیازها برای کارمندان طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – و مشمولین تعیین شده است..) بند (الف) تبصره (12) ماده یک قانون بودجه 1401 کل کشور. نمرات اساتید و قضات به نسبت حقوق عبارتند از: در تصمیمات و قراردادهای استخدام دائم گنجانده شده است.

افزایش 900 هزار تومانی حقوق بازنشستگان

طبق بند 2 این ماده واحده حقوق مشمولین بند (2) بند (الف) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال جاری. . کل کشور از جمله بازنشستگان، سربازان و اعضای صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری. و سایر صندوق های بازنشستگی مربوط به دستگاه های اجرایی 9 میلیون (9000000) ریال افزایش می یابد

افزایش 50 تا 100 درصدی حقوق اعضای خانواده کارمند.

در بند سوم ماده واحده رسیدگی به موضوع ماده (16) این قانون، حمایت از کودکان و حقوق خانواده کلیه حقوق بگیران مختلف در مؤسسات موضوع ماده (29) سال پنجم. ششم ذکر شده است. قانون طرح های عمرانی و همچنین ارتش وزارت اطلاعات سازمان انرژی اتمی ایران (به جز قوانین جامع کار)، مانند کارمندان کشوری و لشکری هیئت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، قضات و بازنشستگان. کارکنان و اعضای صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه اداری. در صورت تصویب مجلس به ترتیب صد درصد (100%) و پنجاه درصد (50%) افزایش خواهد یافت.

مستمری 10 تا 15 درصد برای مشمولان کمیسیون امداد و رفاه افزایش می یابد.

بر اساس لایحه قانونی پیشنهادی دولت مستمری مشمولان تحت پوشش کمیسیون امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور 10 درصد است..درصد و مستمری مشمولان تحت پوشش کمیسیون امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با کاهش درآمد (.) و (2) و (3) پنج درصد افزایش یافته است.