کمتر از حقوق {سربازان} 1295 میلیون تومان است


رئیس کامل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به همین دلیل بهبود حقوق نوبت‌کاران به همین دلیل اسفند ماه 12 ماه ۱۳۹۲ خبر داد.

به گزارش رجانیوز، سردار تقی مهری اظهار داشت: همراه خود دردسر دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح، حقوق مشمولان فرآیند همراه خود انتخاب {سربازان} خدمت در داخل {مناطق} عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مناطق} خیلی کمتر بهبود‌یافته به همین دلیل اسفند ۱۳۹۲ بهبود یافته است.

وی اظهار داشت: بر این ایده معمولی حقوق {سربازان} به همین دلیل 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد هزار تومان در داخل بهمن ماه 1400 به 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار تومان در داخل اسفند 12 ماه 1400 بهبود کشف شد.

سردار مهری اظهار داشت: {در حال حاضر} کمتر از دستمزد پرداختی به {سربازان} مشمول خدمت در داخل {مناطق} روال 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از حقوق در داخل {مناطق} عملیاتی 4 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد هزار تومان است.

نیروی انتظامی اظهار داشت: امیدواریم همراه خود تصویب آخرین حقوق استخدامی ها در داخل مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ آن قرار است به همین دلیل سوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین، انشالله در داخل 12 ماه 1401 شاهد بهبود حدود سه میلیونی معمولی حقوق استخدامی ها باشیم. مقام اظهار داشت. 300 هزار تومان.

رئیس گروه نظام فرآیند عادی خاطرنشان کرد: مشمولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های مشمولان برای خرید داده ها تا حد زیادی می توانند به پایگاه {اطلاع رسانی} گروه به نشانی www.vazifeh.police.ir هر دو سامانه تلفن همراه گویا به شماره 096480 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کانال گروه در داخل رسل سروش به نشانی khabaresabazi @ {اطلاع رسانی} شود. به همین دلیل فینال گزارش ها {مرتبط}