خیابان چالوس منصفانه طرفه


مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل زمینی نمایندگی البرز ذکر شد: تردد خودرو در داخل محور شالوس به دلیل شمال به جنوب به همان اندازه اطلاع ثانوی ممنوع است.

به مشاوره رجانیوس؛ علی زندی فر در داخل بررسی با خبرنگار مهر در موضوع وضعیت امور تردد در داخل محور البرز ذکر شد: تردد خودروها در داخل محور چالوس به دلیل شمال به جنوب به همان اندازه اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی ذکر شد: بازدید کنندگان سایت در داخل محور شمال به جنوب حدفاصل سه {راهی} شهرستانک به چند {راهی} دیزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل زونگولا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده هیزارشام با کیفیت صنعتی گزارش شده است.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل زمینی استان البرز در موضوع تراکم بازدید کنندگان سایت در داخل محور کرج قزوین حدفاصل مهرویلا به همان اندازه بهشت ​​سکینه، ذکر شد: تردد در داخل آزادراه قزوین – کرج پل فردیس است.

وی در موضوع روان شدن بازدید کنندگان سایت در داخل اتوبان تهران – شمال ذکر شد: سایر محورهای استان البرز تداخلی همراه خود {شرایط} جوی ندارند.