تقاطع یک طرفه


بر اساس گزارش ها رنجوز «حاج ارسلان» رزمنده دوران دفاع مقدس که از ابتدا تا پایان جنگ (از هفت آبادان تا عملیات مرصاد) در جبهه حضور داشت، اکنون در اواخر دهه نود (1398 ه. متقابلاً یکی از جانبازان رژیم بعث عراق به نام «برزن الخزرجی» در عراق توبه کرد و به زائران امام حسین (ع) خدمت کرد و در پایان جنگ با هم تلاقی می کنند. جنگ تمام شد روابط ایران و عراق برقرار شد و پیاده روی اربعین احیا شد. حالا این دو دوباره شروع به سبز شدن می کنند و با هم آشنا می شوند. هر دو نفر از یکدیگر متنفر هستند. و اگر شرایط همچنان اجازه دهد آنها بدشان نمی آید که به سمت یکدیگر سم پرتاب کنند.

اما چرا کینه؟ حوادث مهم و سرنوشت سازی در زندگی آنها در آخرین روز جنگ در میدان جنگ رخ داد. که پس از این تقریباً سرنوشت زندگی آنها را تغییر داد. از یک طرف زندگی آنها بعد از آن تا این مرحله سخت بود. (رو در رو) اصلاً چرا اینقدر همدیگر را به یاد می آورند و تقریباً سی سال بعد از هم متنفرند؟ این نگاهی است به آنچه در «رم روم» رخ داده و رویدادهای رمان را در دو سوی مرز جغرافیایی ایران و عراق قرار می دهد.

روم روم داستانی در هم تنیده از دو شخصیت ایرانی و عراقی است که سهم آنها در برخی از بزرگترین جنگ های کلاسیک تاریخ معاصر است. و نتیجه جنگ تا امروز ادامه دارد. و با توجه به پیوندهای برادرانه مردم ایران و عراق با پیوندهای تنگاتنگ مذهبی، فرهنگی و سیاسی، جهانیان نمی توانند به غیر از این شهادت دهند، از این دو شخصیت در مقابل ایران، بسیجی است. و دیگری که در جبهه می جنگید بعاطیست بود. تفاوت این دو دیدگاه از زمین تا آسمان است و اتفاقاً این دو در عین حال روایت را پیش می برند.

علاوه بر حفاظت الهی این رمان همچنین از برخی رویدادهای جاری اجتناب می کند. به ویژه داعش نقش غیرقابل انکاری در داستان بازی می کند. وقتی از ایران و عراق صحبت می کنیم چهل سال تاریخ را مرور خواهیم کرد، از سال 1980 که رژیم بعث به ایران حمله کرد و جنگ رسمی آغاز شد تا سال 1398 که دیکتاتوری صدام فروپاشید و تازه بیرون آمد. ارتباط بین این دو ملت گرین کارت چاره‌ای نداریم جز اینکه به شباهت‌های آن‌ها اشاره کنیم، وگرنه طرح داستان دچار لغزش می‌شود و طرح به پایان می‌رسد. این شباهت ها عبارتند از: جنگ سازمان یافته سازمان نفاق داعش و راهپیمایی اربعین؛ این همه چیز است روم رومیاز زبان داستان مورد بحث قرار می گیرند

پس مولانا باید داستان دفاع الهی را با چهار جبهه موازی در نظر بگیرد. سه جبهه اصلی و یک جبهه فرعی: جبهه رزمندگان ایران به رهبری امام خمینی. جبهه بعث توسط صدام حسین، یک جبهه منافق که در آخرین روز زندگی خود کار می کند، رهبری می شود. جنگ به واضح ترین شکل ممکن این امر منجر به رویارویی مستقیم با ایران و شکست سختی شد. و آن جبهه فرعی نظرات برخی از کردهای عراق را در برابر جنگ ایران و عراق که برزن نماینده آن است، توصیف می کند.

از سوی دیگر، به بهانه حضور برزن در یک داستان و طرح پیچیده، پای داعش به روی رمان باز شد و او و سایر شخصیت‌های درگیر در داستان مجبور به انتخاب‌های سختی شدند که معلوم نبود ما انجام خواهیم داد. چگونه اگر ما جای او هستیم و کدام راه را انتخاب خواهیم کرد؟ اینکه چگونه یک فرد سرنوشت بسیاری از افراد را تغییر می دهد و نمی توان آن را بر اساس معیارهای روانشناختی که می توانند اندازه گیری کنند، گفت. این داستان برزن و ابوحنیف و سمیره است.

اما داستان دیگری وجود دارد. پیاده روی مردم اربعین همین است. جایی که بدیهی است که محور کل داستان باید زیر پرچم آن بسته شود. و این ضربه بزرگ نبردی دیگر برای تجدید میثاق با امام حسین (ع) سالار شهیدان اینجا، حاج ارسلان و اهل بیتش و همچنین برزن و اهل بیتش خواهد بود. همه آنها به یک ماجراجویی ختم شدند. و در نهایت دوباره پرچم سبز حسینی و پرچم سرخ عاشورا است که هنوز در ورودی موکب طریق الحسین و از بالا برافراشته است. در حالی که باد آنها را می وزد آنها نظاره گر کسانی هستند که با تمام اراده و میل در مسیر عشق قدم می گذارند. روم رومی با چنین ادبیاتی را باید برداشت و خواند.

در بخشی از کتاب آمده است که:

صدایش می لرزید. مثل سرماخوردگی در گلو گوشیمو گذاشتم روی میز عصا را که تا آن زمان به آن تکیه داده بودم برداشتم. روی پشتی صندلی بلند شوید و بلند شوید. نیمه ام را به سمت او چرخاندم. آغوشم را باز کردم و بغلش کردم. بدن او به اندازه آهن مذاب یا گلوله های شلیک شده از لوله تفنگ داغ بود. برو مردم جنگ! اگه نزنی میتونی بخوری شما هنوز خوب غذا نمی خورید بنابراین ممکن است ندانید کجا غذا خورده اید. این رسم آن روزها بود. روزی که فقط خودمان، خودمان، انسان ها را خلق کنیم. با همین دست “گروهی که حماقت و جاه طلبی ما را کنترل می کند”

«اتاق رومی» نوشته حسین زحمتکش زنجانی در 1000 جلد، 286 صفحه و به قیمت 75000 تومان به تازگی توسط شرکت بین المللی انتشارات

انتهای پیام/