تجارت 9 میلیارد دلاری کشور در ژوئن / تراز تجاری بهار ماه گذشته 204 میلیون دلار مثبت بود.


گروه اقتصادی – رجانیوز: سید روح الله لطیفی کارنامه تجارت غیرنفتی کشور در خردادماه را تشریح کرد و گفت: تجارت غیرنفتی کشور در سومین ماهه 8 میلیارد و 902 میلیون دلار با 13 میلیون و 622 هزار تن کالا بوده است.

وی افزود: سهم صادرات در تجارت خارجی غیرنفتی 10 میلیون و 650 هزار تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 553 میلیون دلار و واردات نیز 2 میلیون و 972 میلیون تن کالا به ارزش 4 میلیارد و 349 میلیون دلار بوده است. .

سخنگوی اداره گمرک ادامه داد. همچنان در صادرات به جای واردات پیشرو است. در ماه ژوئن تراز تجاری کشور مثبت 204 میلیون دلار است.

لطیفی همچنین با اشاره به تغییر تجارت در ماه گذشته خاطرنشان کرد: صادرات در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته تغییری در ارزش صادراتی نداشته است. اما واردات به کشور در این ماه 6.5 درصد افزایش یافت.

برای حجم حمل و نقل بین المللی در ماه ژوئن وی گفت: در این ماه یک میلیون و 114 هزار تن کالای خارجی از کشورمان عبور کرده است. که 213 هزار تن بیشتر از خرداد سال گذشته و 24 درصد افزایش داشته است.