تاسف از سرنگونی نظام اسلامی ایران در دل «تاراس» مانده است.


گروه سیاسی رویال نیوز: سید محمد حسینی نایب رئیس مجلس رئیس جمهور با انتشار مقاله ای در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «لیز تراس» نخست وزیر انگلیس حتی گفت: «من یک جنگجو هستم و نه طرفدار الغا» به دلیل سقوط اقتصاد بریتانیا. او تنها 44 روز در قدرت بود و مانند دیگر سیاستمداران غربی مجبور به استعفا شد و از سرنگونی نظام اسلامی ایران پشیمان است.

گزارش کردن رجا نیوز؛ لیز تراس، نخست وزیر بریتانیا، 47 ساله و پس از آن . وی در روز ریاست جمهوری خود استعفای خود را اعلام کرد. استعفای او پس از یک سری تخلفات صورت گرفت. به ویژه اجرای پروژه های اقتصادی که منجر به فروپاشی پوند انگلیس و آشفتگی دولت شد.

انتهای پیام/