گذشته تاریخی تفریحی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس تنظیم کرد


ساعت بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم به دلیل هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم رقبا های فصل جاری لیگ برتر تنظیم کرد.

به گزارش رجانیوز به نقل به دلیل روابط پایه گروه لیگ {فوتبال} ایران، دیدار هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس در مقابل ساعت 20:30 روز دوشنبه 15 فروردین ماه به دلیل ساعت 20:45 در داخل ورزشگاه بس قوامین تحریک کردن می تواند.

دیدار استقلال – بکان نیز روز سه شنبه 17 فروردین ماه به دلیل ساعت 20:45 در مقابل ساعت 20:30 در داخل ورزشگاه {آزادی} تهران تحریک کردن می تواند.