بی تفاوتی بی حد و حصر آشوبگران/حمله زنان آتش افروز محجبه با شعار زنان زندگی آزاد! + چرم


گروه سیاسی رویال نیوز: در شرایطی که اغتشاشگران خیابانی امنیت مردم را به خطر انداختند و امروز با اقدامات شیطانی و بی سابقه خود نارضایتی شدیدی را بر سر آنان آوردند، چادرهای خود را از سر زنی که محجبه بود و حیوانی را نشان می داد بیرون کشیدند. طبیعت اساسی

اینها کسانی هستند که شعار و آزادی زنان را سر می دهند و از آنها حمایت می کنند و با این تظاهر خود را به جامعه معرفی می کنند. در عمل خلاف آن را ثابت می کند. و فریبکاری و نفاق آنان در آغاز کارشان آشکار شد. و وعده های آنها توهم و دروغ است، همه شناسایی خواهند شد.

اکنون آنچه مهم و مهم است و باید به نیاز مردم مطرح شود، برخورد مقتدرانه و سازش ناپذیر پلیس و نیروهای امنیتی با اغتشاشگران است. بدیهی است در این راستا باید از این نیروهای خدمات رسان حمایت های لازم صورت گیرد تا به این افراد رحم نکنند و جدی ترین برخورد را با آنها انجام دهند.