بیش از 300 نفر در بریتانیا به آبله مبتلا شده اند.


به گزارش رجانیوز، نسخه انگلیسی مجله گاردین. 77 مورد جدید آبله میمون در کشور ثبت شده است و تعداد موارد در بریتانیا به بیش از 300 مورد رسیده است.

اگرچه آبله در آفریقای مرکزی و غربی شایع تر است، اما در چند ماه گذشته این بیماری در بسیاری از کشورهایی که به طور معمول بومی آن مناطق نیستند، از جمله انگلستان، استرالیا، فرانسه، کانادا و سرزمین های اشغالی فلسطین یافت شده است.