به سوال پاسخ دهید سران و روحانیون چه نقشی در واکسیناسیون دارند؟


گروه سیاسی – رجانیوز: با فرا رسیدن روز اول مرگ و میر قلبی عروقی به صفر رسید. این موضوع تردیدهایی را در مورد مشارکت روحانی در برنامه واکسیناسیون عمومی دولت قبل ایجاد کرد. اما انتشار آمار دقیق از واکسن های مورد استفاده در کشور نشان می دهد که نقش روحانی در این پرونده بسیار کمتر از آن چیزی است که مدافعان وی ادعا می کنند.

بر اساس اطلاعات موجود، روحانی 22 میلیون دوز واکسن را در 7 ماه و رئیسی 138 میلیون دوز در 4 ماه دریافت کرده اند، علاوه بر این، از 205 میلیون واکسن موجود در کشور، دولت روحانی تنها 22 میلیون دوز واکسن را خریداری و دریافت کرده است. .

از 110 میلیون دوزی که منشی دستور داده بود، دولت او فقط 22 میلیون دوز دریافت کرد، 18 میلیون دوز برای ریاست جمهوری دریافت کرد و 70 میلیون دوز اصلاً واکسینه نشد.

نکته کلیدی در اینجا تنها 18 میلیون واکسن اصلی است که در خرید دولت روحانی نقش داشته است.