برق 16 دفتر پرمصرف پایتخت قطع شد.


مدیرعامل توزیع نیروی برق استان تهران گفت: روز دوشنبه 16 دفتر تهران به دلیل بی توجهی به هشدارها مبنی بر کاهش مصرف برق قطع مصرف کرده بودند.

رجانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کامبیز ناظریان وزارت نیرو، خط قرمز صنعت برق را تامین رفاه و آسایش هموطنان عنوان کرد و گفت: با توجه به گرمای مداوم و ضرورت مونتاژ با مشترکین برق در روز دوشنبه 25، اداره برق پایتخت. علت عدم توجه به هشدار لزوم کاهش مصرف برق رفع شد.

او ادامه داد: به منظور توزیع عادلانه انرژی اعضای با مصرف برق بالا به ویژه ادارات و مدیران به مصوبات ابلاغی هیأت وزیران در مورد مدیریت مصرف برق بی توجهی کرده اند. باید تحت اجرای قانون باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: بر اساس مصوبه ابلاغی دولت کلیه واحدهای اداری موظفند در ساعات اداری نسبت به مدت مشابه حداقل 30 درصد مصرف برق را کاهش دهند.

ناظریان خاطرنشان کرد: طی چند روز آینده برخورد با مشتریان پرخرج این شهر ادامه خواهد داشت.