برای پایان دادن به زندگی ایران


ترانه

آهنگ «تا آخر عمر برای ایران» توسط انجمن موسیقی ایران برای تیم ملی شرکت کننده در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر ارائه شد. این موسیقی با موسیقی زیبای احسان افشاری و صدای محمد معتمدی اجرا شده است.