بتا آلانین – نمی شود هدر ارائه پول نقد است؟

در داخل حالی که این روزها از تقویت می کند‌های در دسترس خارج از آن برای سخت فوری توسعه عضلانی طراحی شده‌اند، در میان تقویت می کند‌ها در داخل امتحان و تقویت عمق مشاهده، انجام محور هستند کدام ممکن است امیدواریم نتیجه در بهبود کیفیت بالا عضلانی شود.

مطمئناً یکی این مکمل های غذایی بتا آلانین است.

ادعای وضعیت بتا آلانین به {تأثیر} آن قرار است بر درجه خوب مولکول پروتئینی به تماس گرفتن کارنوزین گفته می شود. این مولکول انتخاب شده در نتیجه به راحتی در دسترس است در دسترس بودن اسید آمینه غیر مورد نیاز بتا آلانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسید آمینه مورد نیاز L-هیستیدین {محدود} شده است.

چرا بهبود کارنوزین اینقدر مورد مشاهده است؟

مطمئناً یکی توضیحات عمده خستگی در داخل حین فعالیت های ورزشی از حداکثر، بهبود اسیدوز عضلانی به طور قابل توجهی در داخل فیبرهای عضلانی انواع II است. بدون در نظر گرفتن میزان اسیدیته در داخل عضله تا حد زیادی شود، پتانسیل کمتری برای انقباض دارد. متعاقباً، اگر بتوان بهبود اسیدیته در داخل عضله در داخل جاری {کار} را توسط بهبود تأثیر بافری جبران کرد، پتانسیل بیشتری برای درک کردن عضله ممکن است داشته باشد، متعاقباً در کل فعالیت های ورزشی از حداکثر هر دو ورزش بدنی ماندگاری بیشتری ممکن است داشته باشد.

آن را به راه تئوری، بهبود درجه خوب کار کردن بافر اسیدی مشابه کارنوزین توسط بهره مندی از مزایای بتا آلانین، هر دو بتا آلانین در کنار همراه خود کار کردن بافر یکی دیگر مشابه بی کربنات سدیم، احتمالاً ممکن است نتیجه در پتانسیل مشکل های همراه خود عمق بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای بالاتر در داخل ایروبیک شود. عملکردهای بی قلبی، انجام عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه عضلانی. چون آن است مشاوره شد، در میان {نتایج} تحقیق نماد می‌دهند کدام ممکن است این ماده توسط خودم هر دو در داخل ترکیبی همراه خود خوب کار کردن بافر یکی دیگر مشابه بی کربنات سدیم، هیچ تأثیر مفیدی ندارد.

در واقعیت، تحقیقات متا تحلیلی فعلی نمایشگاه ها کدام ممکن است بهبود تأثیر بافر اسیدی تقویت می کند بتا آلانین ممکن است علاوه بر این کار کردن مفیدی برای عملکردهای ورزشی هر دو فاصله های ورزشی خیلی کمتر به دلیل 60 ثانیه نباشد. این ایده انتخاب شده قطعا ارزش آن را دارد آن قرار است را برای مشاهده مقاومتی در داخل ناحیه هیپرتروفی {زیر} پرس و جو می برد در نتیجه مدت زمان ست ها معمولاً خیلی کمتر به دلیل شصت ثانیه است.

حتی {اهمیت} تأثیر بافر، اگرچه ظاهرا، با این وجود ادامه دارد موضوعی است کدام ممکن است مورد بحث و جدال است. تحقیقات قانع‌کننده‌ای ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است به این مفهوم ردیابی می‌تنبل کدام ممکن است {تأثیر} بتا آلانین بر قابلیت بافر اسید درون عضلانی بدن ما می‌تواند در نتیجه بهبود تحمل مشاهده در داخل عمق‌های بیشتر، احتمالاً پتانسیل هیپرتروفی عضلانی را بهبود دهد. علاوه بر این این، معامله بسته به شخص، این چیز خوب در مورد انتخاب شده بر روی سطوح کارنوزین ممکن است برای چند مورد آخر هفته به همان اندازه چند مورد آخر ماه پس به دلیل برداشتن بلعیدن بتا آلانین باقی نگه دارد.

جذاب مشاهده است کدام ممکن است مطمئناً یکی تفاوت‌ها همراه خود ورزش‌های بی‌قلبی همراه خود عمق نخست، مشابه روال تمرین مقاومتی، بهبود خالص پتانسیل اسید بافر است. در واقعیت، اثبات شده است کدام ممکن است اشخاص حقیقی فوق العاده ماهر غلظت کارنوزین بالاتری در داخل بافت های عضلانی شخصی دارند، متعاقباً قابلیت بافری بالاتری دارند.

با این وجود، درجه خالص کارنوزین در داخل عضله ممکن است علاوه بر این {محدود} باشد یا نباشد. {در این} زمینه است کدام ممکن است گمان {می رود} تقویت می کند بتا آلانین {تأثیر} سازنده شخصی را بر بهبود درجه کارنوزین دارد.

حالا این خبر عالی است. عوارض ناخوشایند چطور؟

در داخل دوزهای نخست، بتا آلانین باعث پارستزی می تواند کدام ممکن است واقعاً احساس سوزن سوزن شدن، گزگز هر دو بی حسی منافذ و پوست است. {در حالی که} تأثیر پارستزی موقتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکیه کن به دوز بر مقدمه شخص خاص به شخص است، بیش به دلیل کمی فقط عصبی‌کننده است کدام ممکن است می‌تواند {علائم} عجیبی را راه اندازی تنبل تخصصی ایجاد می کند طولانی کردن خوب پاسخ عصبی است.

پیامی تخصصی ایجاد می کند این مورد نیاز به نگه داشتن شود اینجا است کدام ممکن است اگر مکملی همراه خود این ماهیت توانایی داشته باشد بعضی از اینها عارضه جانبی راه اندازی تنبل، تقریباً به طور قطع ممکن است علاوه بر این به معنی‌های یکی دیگر بر بدن ما {تأثیر} بگذارد، بیش به دلیل پارامتری کدام ممکن است برای اصلاح کردن هر دو تقویت طراحی شده است. . تحقیقات عمیق بیشتری برای پرداختن به این ماده موضوع در داخل استفاده بیشتر از خواستن مدت زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بلند مدت} لازم است. به این سازماندهی، به درستی است کدام ممکن است در گذشته به دلیل در نظر گرفتن به اختلاط بتا آلانین در داخل پروتکل تقویت می کند انجام ورزشی، انتظار برای تحقیق حفاظت مزمن باشیم. متأسفانه، این کارآمد به کمتر از رساندن تهدید گاه گاهی مشارکت در می تواند در نتیجه مردمان گاه گاهی انتظار برای می مشابه به همان اندازه شواهد قانع کننده ای وجود داشته باشد یا نباشد کدام ممکن است اثربخشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت را نماد دهد.

در نهایت، {در حالی که} بتا آلانین تقویت می کند جالبی است کدام ممکن است نیاز به به آن قرار است مشاهده کرد، با این وجود همچنان موقعیت گرفتن است. احتمالاً بالاتر باشد یا نباشد بتا آلانین شخصی را به دلیل دارایی ها خالص مشابه گوشت گاو، خروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی بدست آمده کنید.