با 35 درصد دستورالعمل های بهداشتی مطابقت دارد.


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روند انطباق 35 درصدی دستورالعمل‌های بهداشتی کشوری و میانگین استفاده کارکنان و مشمولان خدمات عمومی استان‌های کشور از ماسک خبر داد. از 5 مرداد تا 12 مرداد با 25.25 % .

راج نیوز به نقل از معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان های کشور از 14 تا 12 مرداد ماه 1401 در این شاخص 44.72 درصد بوده که بیشترین میزان رعایت در استان آذربایجان غربی با 59.13 درصد و کمترین میزان رعایت است. در استان تهران 36.18 درصد بوده است.

همچنین میانگین رعایت بهداشت عمومی کشور از 29 تیر تا 12 مرداد 1401 برابر با 44.72 درصد بوده که فرودگاه با بالاترین میزان رعایت 93.48 درصد و مرکز ورزشی دارای بالاترین میزان رعایت بوده است. یک شاخص

همچنین میانگین استفاده از ماسک توسط کارکنان و دریافت کنندگان خدمات در اماکن عمومی کشور است از 29 ژوئیه تا 12 اوت 1401 این میزان 25.25 درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در مکان های عمومی مربوط به مدارس با 77.44 درصد و کمترین مقدار بوده است. 16.46 درصد استفاده از ماسک مربوط به سرگرمی بوده است.

میانگین درصد رعایت فاصله گذاری اجتماعی در اماکن عمومی استان های کشور از تاریخ 14 تا 12 مرداد ماه 1401 برابر با 32.84 درصد بوده است، بیشترین میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در استان قم با 53.63 درصد و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به همدان با 19.08 بوده است. ٪. است.

همچنین میانگین درصد فاصله گذاری اجتماعی در کشور از 29 تیر تا 21 مرداد 1401 برابر با 32.84 درصد بوده است که دانشگاه ها با 72.86 درصد بیشترین درصد رعایت و استخر و کمترین مرکز تفریحی آبی را داشته اند. درصد انطباق 27.49 درصد است.

میانگین انطباق تهویه مناسب استانی از 5 تا 12 آگوست 1401 45.32٪ بود. همزمان بیشترین میزان انطباق مربوط به استان آذربایجان غربی با 63.79 درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به چهارمحال و بختیاری با 35.58 درصد است.

همچنین میانگین انطباق تهویه مناسب عمومی کشور از 29 تیر تا 12 مرداد 1401 برابر با 32/45 درصد اعلام شد. مطابقت با این دستورالعمل ها

بر اساس اقدامات حاصل از تشدید بازرسی ها از 5 تا 12 مرداد 1401 از 3577807 مرکز تهیه، توزیع و توزیع مواد غذایی، تأسیسات عمومی و واحدهای کارگاهی، 177000 ممیزی و 279 بار تحت پوشش قرار گرفته است.

علاوه بر این، در این مدت مراکز پخش مواد غذایی توزیع، تهیه و فروش مواد غذایی اماکن عمومی و 34 هزار واحد کارگاهی و 59 کارگاه تذکر و به مراجع قضایی معرفی شدند. و از این تعداد 686 مرکز نیز تعطیل شد.