اهواز آلوده ترین شهر است/ برای شیرازی ها هوای تازه نفس می کشد


گروه سلامت-رجانیوز: بر اساس گزارش مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیمی سازمان حفاظت محیط زیست درباره کیفیت هوای هشت کلان شهر کشور، امروز شاخص هوای اهواز ذرات معلق ذرات معلق زیر 10 میکرون، میانگین 180 و برابر است. آلوده ترین شهر کشور در ایالتی که برای همه سالم نیست.

پس از آن کیفیت هوای شش شهر بزرگ تهران، کرج، اصفهان، اراک، مشهد و تبریز در شرایط قابل قبول 99، 88، 75، 65، 59 و 52 بود. مردم تهران نیز هوای تازه تنفس کردند. اوزون آلاینده شاخص اما در پنج کلان شهر دیگر، شاخص آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون بود.

مردم شیراز هوای پاکی را تنفس کردند که تعداد آنها به 32 نفر و شاخص آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون بود.

به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم می شود که بر اساس این دسته از صفر تا 50، هوای پاک، از 51 تا 100، هوای قابل قبول (سالم) یا متوسط ​​از 101. تا 150، هوای “پاک”. شرایط کیفی هوا “ناسالم برای گروه حساس” از 151 تا 200 “ناسالم برای همه”، از 201 تا 300 “بسیار ناسالم” و از 301 تا 500 “خطرناک”.