اهواز، تهران و کرج سه شهر آلوده کشور هستند.


گزارش تحلیل وضعیت شاخص آلودگی هوای هشت شهر بزرگ کشور در 24 آگوست 1401 منتشر شد.

به گزارش رجانیوز، بر اساس گزارشی که مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به دست آورده است، وضعیت شاخص آلودگی هوای هشت شهر در 24 مرداد 1401، آنها را در فهرست آلوده ترین شهرها قرار داده است.

اهواز از نظر خوشه های حساس برای ذرات معلق کمتر از 2 و نیم میکرون در وضعیت ضعیفی قرار دارد (AQI=140).

اما دومین شهر آلوده کشور تهران است که به دلیل افزایش فاکتور ازن (AQI=123) برای گروه های حساس ناسالم است.

کرج پس از اهواز و تهران در وضعیت نابسامانی برای گروه حساس قرار دارد. و در این شهر فاکتور ازن در جدول با AQI=117 غالب است.

اصفهان چهارمین شهر آلوده کشور است. که در وضعیت قابل قبولی قرار دارد اما در این شهر اندازه ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون به 82 رسیده است.

پنجمین شهر آلوده کشور اراک است. که برای ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون قابل قبول است (AQI=66).

لازم به ذکر است که شهر مشهد در این رده بندی رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. و شرایط این شهر برای ضریب ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون قابل قبول است (AQI=59).

تبریز هفتم جدول است. و این وضعیت شهر برای ضریب ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون قابل قبول است (AQI=57).

در نهایت شیراز آخرین کلان شهر آلوده جدول است. و ایالت شهر برای ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون تمیز است (AQI=50).