اهمیت تعادل برای بازیکنان هاکی

اگر یک بازیکن هاکی روی یخ هستید، به احتمال زیاد تعادل خوبی دارید. این مهارتی است که در یخ بیش از سایر ورزش ها اهمیت دارد.

مچ پاهای متزلزل زمانی که توپ را به داخل منطقه حمل می‌کنید یا سعی می‌کنید حریف خود را در حالی که با عجله به سمت دروازه می‌روند از سرعت خارج شوید، شما را خیلی دور نمی‌برد. برای اینکه روی یخ بهترین باشید باید کنترل بدن و تعادل خود را داشته باشید.

بسیاری از بازیکنان هاکی برای بهبود تعادل خود روی یخ و خارج از آن سخت کار می کنند. یک تمرین مستلزم این است که با چشمان بسته روی یک پا بایستید. تا زمانی که می توانید این کار را انجام دهید.

بعد سعی کنید پاها را عوض کنید. این دنباله را تکرار کنید، اما سعی کنید آن را با اسکات تک پا در حالی که زانوی خود 90 درجه خمیده انجام دهید. سعی کنید این حالت را برای 30 ثانیه نگه دارید و سپس طرف را عوض کنید. تا زمانی که بتوانید به مدت 60 ثانیه روی هر پا این وضعیت را حفظ کنید، ادامه دهید.

هنگامی که اسکات تک پا کور را به دست آوردید، سعی کنید از یک پا به آن پا بپرید. آن را 30 ثانیه روی هر پا نگه دارید. این کار را تا جایی که می توانید بدون از دست دادن تعادل خود انجام دهید. سخت است اما برای بهبود تعادل شما عالی است.

با بهتر شدن تعادل، سخت کار کنید تا زمان نگهداری را افزایش دهید. اگر این تمرینات تعادلی را به طور منظم تمرین کنید، پیشرفت خواهید کرد.

برای کسب بهترین نتایج روی یخ، مربیان هاکی روی یخ اغلب از بازیکنان خود می‌خواهند که این تمرینات تعادلی را با لباس کامل روی یخ انجام دهند. این کمی واقع‌گرایی به بازیکنان کمک می‌کند تا تعادل خود را حفظ کنند، زیرا آنها به حفظ تعادل با پوشیدن تجهیزات سنگین و دست‌وپا عادت کرده‌اند.

اگر بازیکن هاکی هستید، باید آن را امتحان کنید. این تمرینات تعادلی برای هر ورزشی عالی هستند، به خصوص برای ورزش هایی که نیاز به تعادل عالی دارند. آنها را به طور منظم انجام دهید تا تعادل بهتری داشته باشید و روی یخ عملکرد بهتری داشته باشید.