انتشار جزئیات واگذاری سهام عدالت به بازماندگان


گروه سیاسی رویال نیوز: سخنگوی دولت از تصویب واگذاری برخی سهام دولت در برخی بانک ها و شرکت های دولتی به شهروندان غیر سرمایه ای خبر داد. که تحت پوشش سازمان حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است. و جمع آوری قربانی ها

رجانیوز در حاشیه جلسه امروز هیات دولت از تسنیم با نام علی بهادری جهرمی یاد کرد. این مصوبه انتقال بخشی از سهام دولتی در برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را به آن‌هایی که دارای سهام حمایت شده نیستند، تصویب کرد. سازمان کمیته های امداد و بهزیستی و گروه های داوطلب وی بیان کرد و افزود: با این مصوبه افراد تحت پوشش این موسسات حامی و بدون سهام عدالت مشمول سهام عدالت خواهند شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه بانک ها و شرکت ها سودآور و اقتصادی هستند، گفت: بخشی از سهام دولت در بانک صادرات، ملت، تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنعت پتروشیمی خلیج فارس به میهمانان تعلق گرفت. سهام عدالت تحویل داده می شود.