امتناع مالیات بر سپرده شرکتی


گروه اقتصادی – رجانیوز: پس از انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر اعمال مالیات ده درصدی بر سود بانکی افراد نزد بانک ها و موسسات اعتباری. سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای منشأ این شایعات را یکی از مفاد پیشنهادی اعلام کرد یک صورتحساب به نام “مالیات بر درآمد ناخالص” در حال حاضر در مراحل اولیه کارشناسی خود است و IRS با این پیشنهاد مخالف است.

طبق اعلام بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم سود سپرده های بانکی افراد همچنان از مالیات معاف است.