افکار بهتر، نتایج بهتر

دوست داری چطور فکر کنی؟ منفی یا مثبت؟ زندگی خود را تا کنون چگونه تحلیل می کنید؟ در کل خوب، منصفانه یا ضعیف؟ در ادامه بخوانید تا بدانید چگونه می توانید نتایج بهتری در زندگی داشته باشید.

اجازه دهید با عبارت زیر شروع کنم:

“افکار خوب ثمره های خوب به بار می آورد. افکار بد میوه های بد می دهند. و انسان باغبان خودش است.”

آیا با جمله فوق موافقید؟ زنگ میزنه؟

چگونه می توانید نتایج بهتری در زندگی داشته باشید، به عنوان مثال، روابط، شغل، معنویت و تعادل کار و زندگی؟ آیا با بهتر فکر کردن می توانید بهتر عمل کنید؟

این همان چیزی است که بیانیه در نقل قول به معنای واقعی است.

پس چگونه می توانید بهتر فکر کنید؟ شما باید نسبت به خودتان احساس خوبی داشته باشید. و ساده ترین راه برای انجام این کار، لبخند زدن است. شروع کنید به لبخند زدن و سلام کردن به همه کسانی که در طول روز ملاقات می کنید. شما لبخندها و سلام ها را دریافت خواهید کرد. این مطمئنا باعث می شود که شما احساس بهتری داشته باشید. و این باعث می شود بهتر فکر کنید.

چگونه فکر کردن بهتر می تواند منجر به نتایج بهتر شود؟ رفتار و صحبت بهتری خواهید داشت. زبان بدن شما باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. همه اینها ارتباطات را در شغل و روابط تقویت می کند. شما چیزهای بهتری دارید که به خدای متعال بگویید و از او تشکر کنید. در نتیجه ارتباط معنوی شما تقویت می شود. زندگی بهتر می شود و تعادل خوبی بین کار و زندگی پیدا می کنید.

چگونه می توانید خود را آموزش دهید که بهتر فکر کنید؟ چون مثل هر کس دیگری، منتقد درونی شما را در اکثر مواقع به افکار منفی رها می کند.

ترفند این است که این منتقد درونی را شکست دهید، از آن عبور کنید و روی مثبت بودن تمرکز کنید. چه چیزی در مورد لحظه فعلی خوب است؟ برای چند ثانیه بی حرکت باش جواب به زودی به شما خواهد رسید. این می تواند یک گفتگوی خوب با یک همکار برای نوشیدن قهوه، لذت بردن از بازی با فرزندتان، یک شام دلچسب اشتها آور، یک گفتگوی فوق العاده با یک غریبه کاملاً غریب باشد و این لیست ادامه دارد.

بنابراین چگونه می توانید در واقع منتقد درونی خود را شکست دهید تا بتوانید بیشتر اوقات بهتر فکر کنید. باور نکنید – با خود بگویید: این اشتباه است و من چیزهای بهتری برای فکر کردن دارم. آن را کاملا نادیده بگیرید. به این ترتیب اجازه می دهید نور خورشید و مثبت اندیشی بیشتری وارد زندگی شما شود. شما می توانید بگویید: این است. از این نوع زندگی لذت می برم. من دوست دارم همیشه اینطور باشد.

بنابراین بهتر فکر کردن به نتایج بهتری منجر می شود. همیشه به آن باور داشته باشید و همیشه موفق شوید که اطراف خود را با چیزهای مثبت احاطه کنید: کتاب/کتاب الکترونیکی در مورد خودیاری، نقل قول های انگیزشی، دوستان و همکاران مثبت و آموزش خانواده خود برای داشتن احساس مثبت نیز.