افشای رسوایی آزار خانمها اوکراینی در داخل اسرائیل


گروه سیاسی – راجانیوس: {در حالی که} ولادیمیر زلنسکی در داخل امتحان و {متقاعد کردن} صهیونیست ها برای بهره مندی از مزایای سرسرا شخصی در داخل روسیه برای اعمال استرس بر مسکو بود، کانال 12 صهیونیستی گزارش داد کدام ممکن است صهیونیست ها اقدام به تجاوز جنسی به پناهجویان اوکراینی وارد شده به فلسطین اشغالی کردند.

به گزارش رسانه‌های عبری، خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان اوکراینی کدام ممکن است به فلسطین اشغالی آمده‌اند برای درگیر شدن فاز فحشا آزار و اذیت از حداکثر قرار دارند.

بر ایده بخشی به همین دلیل این گزارش، به این خانمها کارآمد شده است کدام ممکن است برای تقویت سناریو مقرون به صرفه شخصی اقداماتی مشارکت در دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز کمتر از 100 دختر اوکراینی انتقاد تمیز کردن با افسران اسرائیلی فراهم کردن کرده اند.

بر ایده گزارش کانال 12، وزارت رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره خرید و فروش انسانی وزارت دادگستری گزارش هایی مبنی بر جابجایی مجبور پناهجویان اوکراینی در داخل اسرائیل خریداری شده کردند.

در داخل یکپارچه این گزارش آمده است کدام ممکن است عده ای در داخل فرودگاه بانگورون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتگاه قرار است به آنها بروند سعی در داخل کشاندن این آوارگان به تن فروشی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به هر} طریق قابل دستیابی سعی در داخل امتحان کردن این دارند.

رسانه ها فاش کردند کدام ممکن است ساختار استثمار خانمها اوکراینی حتی در گذشته به همین دلیل وارد شدن قرار است به آنها بروند به اسرائیل تحریک کردن شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خانمها شخص خاص را راه اندازی شد کرده بوده اند کدام ممکن است به قرار است به آنها بروند پشتیبانی پولی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند را به اسرائیل منتقل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل قرار است به آنها بروند درخواست شده است بوده اند تخصصی ایجاد می کند بدو حق ورود به اسرائیل این {کار} را مشارکت در دهند. او می رود بین بازگرداندن مالی کدام ممکن است به قرار است به آنها بروند اطلاعات بود یا درگیر شدن مزرعه را تصمیم گیری در مورد کرد.

به مشاوره مشاوران، باقی مانده است میزان فشرده تجاوزات صهیونیست ها به پناهجویان اوکراینی مطمئن نشده است.

منبع مفید: تسنیم