افزودن زودهنگام: مردم بیشتر از آنچه فکر می کنید شما را دوست دارندزیرا "موسیقی مستقل در امور مالی" این یک پیوند قدیمی است: پیوندهای قدیمی شما اینجاست: فرار نازی دستگیر شد ، افرادی مانند شما بیش از آنچه می دانید ، دیزنی ورلد 50 ساله است ، همه شما می توانید انگشتان مرغ را در سین سینکس بخورید ، برت کاوانا به بیماری کووید مبتلا شده است و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید