افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست.


رجانیوز، مدیرکل دفتر بازرسی و کنترل پایه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با همکاری شرکت خدمات بازرگانی، عرضه نشاسته به استان طی چهار ماه آینده به پایان رسیده و تاکنون انجام نشده است. افزایش قیمت ها دستور کار دولت خواهد بود.

«مسعود امراللهی» در گفت و گوی تلویزیونی درباره طرح عرضه یک کیلوگرم نان. وی افزود: طرح توزیع یک کیلوگرم نان در آخرین جلسه شورای آرد و نان مورد بررسی قرار گرفت. و در دست بررسی است.»

مدیرکل دفتر بازرسی و کنترل پایه وزارت جهاد کشاورزی گفت: این طرح در جلسه اخیر شورای آرد و نان و بخش خصوصی، دولت ها، اصناف و مراجع ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد. شورا در حال بررسی این طرح است.

وی افزود: انتظار دولت از مردم این است که نان مرغوب و عرضه خوبی داشته باشند. و فروش یک کیلوگرم نان از کم فروشی و گران فروشی آن جلوگیری می کند.»

امراللهی خاطرنشان می کند: از نظر نان بربری و سنگک به احتمال زیاد نان توسط نانوای خام پخته شده است. زیرا مردم تمایل دارند واحدهای صنفی با کیفیت بالاتری داشته باشند.