افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان تاثیری بر تورم نداشت.


رجانیوز عضو کمیته بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: «این که برخی به اشتباه فکر می کنند حقوق افزایش می یابد، دروغ است «کارگران و بازنشستگان» عامل تورم هستند زیرا منشا تورم را باید در شعب اجاره و انحصار”

رضا آریان پور افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی را افزایش داد و گفت: در شرایط اقتصادی کنونی جامعه که فشار زیادی بر اقشار ضعیف از جمله بازنشستگان به دلیل تورم وارد می کند، اقدام ارزشمند این وزارتخانه است. مصوبه کار و دولت می تواند حداقل دستمزد مستمری بگیران تامین اجتماعی را تا 57 درصد افزایش دهد.» کمک بزرگی برای ارتقای سطح رفاه این عزیزان است و این اقدام جای تقدیر و تشکر دارد.

نماینده مردم مینودشت و کلاله در مجلس افزود: اینکه برخی به اشتباه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان را عامل تورم می دانند نادرست است چرا که ریشه تورم را باید در حوزه جستجو کرد. اجاره و انحصار”