اطلاعات تکمیلی: "رانندگی کامل خودکار" به نظر نمی رسد ایده خوبی باشددستور العمل های پیتزا بولسونارو ، نقاط اولیه Cowboy Bebop ، مزایای سلطنتی و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید