قله برف در داخل شهرستان سارین 55 سانتی متر بود


به گزارش رجانیوس به نقل به همین دلیل فارس، سیاوش محمدی مدیرکل هواشناسی استانداری اردبیل اظهار داشت: رژیم بارشی کدام ممکن است به همین دلیل روز جمعه 27 اسفند لغایت سه شنبه 11 فروردین ماه وارد استانداری اردبیل شد، موجب بارش از حداکثر باران در داخل {مناطق} شمالی فاز ژاپنی شد. ویژه به ویژه در داخل سیرین، کرمی، مشجانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمین.

وی افزود: پیشگویی کردن می تواند باشد این سامانه بارشی {تا} نوک هفته جاری در داخل استانداری برقرار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تناوب بارش ظریف باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردی هوا در داخل استان تحمیل شود.

مدیرکل هواشناسی استانداری اردبیل تاکید کرد: نکته بسیار مهم اینجا است کدام ممکن است به همین دلیل اواخر وقت پنجشنبه سامانه بارشی سرزنده در داخل استان بدتر کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {مناطق} جنوبی به همین دلیل جمله شهرستان خلخال برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد نسبتا از حداکثر پیشگویی کردن می تواند باشد.

وی اظهار داشت: به همشهریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافرانی کدام ممکن است آرزو به تردد در داخل محور سرخم را دارند قابل توصیه می کنیم خودروهای تمیز کردن با از کیت زمستانی به طور قابل توجهی زنجیر چرخ دنده دار کنند.

بهبود دما در داخل هفته بلند مدت

محمدی اظهار داشت: سامانه بارشی مذکور {ظهر} جمعه به همین دلیل استان بیرون شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا نسبت به روزهای قبلی به طور منظم واقعاً گاز می گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برخاستن وزش باد جنوبی به همین دلیل شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه هفته بلند مدت دمای هوا در داخل استان افزایش خواهد یافت. .

مدیرکل هواشناسی استانداری اردبیل فقط در مورد میزان بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران در داخل {مناطق} مختلف تصریح کرد: به همین دلیل بدو ورود به فینال رژیم بارندگی {تا} سه شنبه دوم فروردین ماه احتمالاً بیشترین میزان بارندگی به میزان 55 سانتی متر سند شد. ، به همین دلیل شهرستان سرعین. .

وی شکسته نشده داد: در داخل مدت زمان مذکور قله برف در داخل شهرستان کرمی 30 سانتی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل شهرستان نمین به 40 سانتی متر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل شهرستان بیلیسفر نیز 53 میلی متر باران گزارش شده است.