اتباع خارجی می توانند به مدت 5 سال اقامت داشته باشند.


گروه سیاسی رویال نیوز: در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، قانون ارتقاء وجوه و ارز سایر کشورها را با پیشنهاد معاون رئیس جمهور و امکان پذیر ساختن آن اصلاح کرد. هیئت مدیره و رعایت مصوبات دولت طبق قانون .

به گفته وزارت کشور (ستاد کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) سرمایه گذاری در ایران برای اتباع خارجی با سپرده های بلندمدت حداقل یکصد هزار دلار به ارزهای دیگر یا به همان میزان پس از آن الزامی است. موافقت و اطلاعیه وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر صدور مجوز اقامت 5 ساله