ابتهاج زندگی جذابی در فیلمسازی داشت.


تهیه کنندگان «نرگس مست» می گویند زندگی این شاعر فراز و نشیب های زیادی دارد. که تبدیل شدن به یک فیلم جالب خواهد بود. مردم باید این فیلم ها را بسازند که قدرت ساخت فیلم های شاعرانه را داشته باشد.

به گزارش رجانیوز به نقل از تسنیم عبدالله اسفندیاری، پژوهشگر، مدیر فرهنگی و تهیه کننده فیلم نرگس مست فیلمساز بر اساس زندگی عارف قزوینی به درگذشت هوشنگ ابتهاج پاسخ داد و گفت: خیلی متاثر شدم. او یکی از سرمایه های فرهنگی کشورمان است که از دست داده ایم. مرحوم ابتهاج حدود 70 سال است که فعالیت فرهنگی دارد و از چهره های شناخته شده ادبیات و شعر است. او اشعار زیبا و عمیقی در مورد فرهنگ و جامعه مورد استفاده سروده است. او زندگی پر فراز و نشیب داشت و یکی از شخصیت هایی بود که توانست فیلم بسازد.

وی با اشاره به اندیشه های ابتهاج، مهم این است که اشعار وی در این زمینه به مسائل معنوی و عرفانی اشاره داشته باشد. همین امر باعث شد که برخی او را صوفی بدانند و بگویند صوفی است. اما خود او این مشکل را در شعر رد کرده و نوشته است: «می گویند صوفی هستی اما نیستی».

اسفندیاری در ادامه با بیان اینکه شعری در مورد امام حسین (ع) دارم، گفت: مطمئن نیستم. اما به طور کلی از شعر شاعر تعابیر متفاوتی وجود دارد. که باعث شد مسائلی در مورد آنها مطرح شود. یکی از شاعران متاثر از جریان چپ سیاوش کسارایی بود که در نهایت تبعید شد. شعری در وصف پیامبر بسیار معروف والاپیام در محمد(ص) است که فرهاد مهراد سروده و اسفندیار منفردزاده یکی از شعرها را سروده است. او به جایی رسیده بود که گفت: «پس تو لباس وحدت بر سر مقدسان عصر پوشیدی. مدتها پیش ای محمد، کم و بیش جای آزادی بود. که تیغی بر استبداد می کشد” “. در طول سالیان در مجله ای که در حوزه هنری منتشر می شد نوشتم که من یقین دارم که صاحب حدیث به این سه نفر رسیدگی خواهد کرد، یعنی در مورد مرحوم ابتهاج هم همینطور است. که به نظر من او اشعاری هم دارد که می توان از آنها به معنوی و مذهبی تعبیر کرد.

تهیه کننده فیلم از ساخت فیلمی درباره زندگی این شاعر و نویسنده می گوید: ساختن فیلمی درباره شاعران کار سختی است زیرا شاعران فراز و نشیب هایی دارند. آنچه مهم است بازنمایی زندگی آنهاست که فردیت آنها را در شعرهایشان می بیند. اگر کاری برای شعر وجود دارد، باید «شعر فیلم» بعد از انقلاب باشد. ما فیلم هایی با سبک شاعرانه هم داریم. البته تعداد کمی از افراد می توانند این کار را انجام دهند. از فیلمسازانی از این دست باید انتظار داشت که درباره بزرگان کشورمان و زندگی آنها فیلم بسازند.