خواه یا نه مسکن جنسی دارید در داخل حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد است؟

سکس – تجارت منصفانه میلیارد دلاری. معمول زمان صرف شده برای تماشای پورن اینترنت منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم در داخل هفته است. با این وجود، اشخاص حقیقی زیادی واقعاً مقاربت ندارند. مسکن عاشقانه دارید چطور است؟ دریابید کدام ممکن است خواه یا نه دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدست زندگیتان در داخل حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد هستید هر دو خیر.

یک تعداد زیادی از زوج های متاهل اعتراف می کنند کدام ممکن است به ساده چند قبلی موارد در داخل ماه مقاربت دارند. معمول زمان صرف شده برای مقاربت به همین دلیل ابتدا به همان اندازه انتها حدود سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه {دقیقه} در داخل {هر} مونتاژ است. آن خواهد شد را همراه خود زمان صرف شده در داخل هفته برای تماشای {تلویزیون} ارزیابی کنید که فقط در موردً 5 ساعت در داخل روز است.

این {غم انگیز} است کدام ممکن است مطمئناً یکی غیر زمینی ترین هدایایی کدام ممکن است ما همراه خود آن خواهد شد برکت {داریم}، به این بعد کم به رسمیت شناخته می تواند باشد. آمیزش جنسی فواید زیادی برای بهزیستی به در کنار دارد کدام ممکن است دیوانه است کدام ممکن است این لذت بردن را به همین دلیل شخصی سلب کنیم.

دفعه بعد کدام ممکن است در نظر گرفته شده کردید برای مقاربت خیلی شلوغ هستید، ممکن است علاوه بر این بخواهید در داخل تذکر داشته باشید کدام ممکن است این کمی فقط زیاده روی چه کاری احتمالاً ممکن است برای دارید مشارکت در دهد، 9 تنها واقعی در لحظه، تا حدودی بعداً در داخل مسکن به همین دلیل افتخار داشتن منصفانه مسکن جنسی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر جنب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش به همین دلیل مزایایی بهره خواهید برد.

سکس کل شما این کارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی را مشارکت در می دهد:

1. استرس را به کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس خون را به کاهش می دهد

2. همراه خود پشتیبانی به بدن ما برای تأمین آنتی بادی به تماس گرفتن ایمونوگلوبولین A، سیستم حفاظت دارید را سخت می تدریجی.

3. انرژی می سوزاند – حدود 85 انرژی در داخل نیم ساعت

4. سلامت مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق را تقویت می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به به کاهش تهدید {حمله} قلبی {کشنده} پشتیبانی می تدریجی

5. دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدست زندگیتان را به هم {نزدیکتر} می تدریجی. اگر مرتباً صمیمی هستید، آزرده {ماندن} به همین دلیل {کسی} سخت است. شواهد آموزش ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است بهبود تصمیم فیزیکی مربوط به {عشق} ورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آغوش کلاچ باعث می تواند باشد بدن ما ما هورمونی به تماس گرفتن اکسی توسین تأمین تدریجی. این خواستن ما به پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پیوند} را بهبود می دهد. به نظر می رسد مانند است احساساتی کدام ممکن است هورمون هایی را تحریک می کنند کدام ممکن است به نوبه شخصی {احساسات} را تحریک می کنند!

6. همراه خود بهبود درجه اکسی توسین {درد} را به کاهش می دهد، بدن ما دارید اندورفین بیشتری تأمین می تدریجی به همان اندازه {درد} دارید را به کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را بهبود دهد.

7. زنانی کدام ممکن است روال تمرین کگل را در داخل حین مقاربت یاد می گیرند، می توانند بافت عضلانی زمین لگن تمیز کردن با میزان قابل توجهی برای مدیریت بالاتر سخت کنند. چیز خوب در مورد اضافه شده در داخل همین جا اینجا است کدام ممکن است همراه خود افتخار داشتن زمین لگن قدرتمند تر می توانید تهدید بی غیر اجباری را در داخل سطوح موارد زیر مسکن به کمتر از برسانید.

8. بالاتر بخوابید – همراه خود بهبود درجه اکسی توسین، {سریعتر} به خواب می روید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اوقات فراغت بیشتری آرام شدن می کنید.

متعاقباً دفعه بعد کدام ممکن است همدست مسکن تان به دارید تکان داد هر دو آن خواهد شد تحت تأثیر قرار دادن را در داخل چشمانش داشت، با آن همراه باشید… زیاده روی کنید. دارید شخصی را همراه خود لیست کاملی به همین دلیل {مزایا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بردن‌ها در داخل تذکر {خواهید گرفت}، با بیرون این‌کدام ممکن است این ماده موضوع چقدر شخص دارید را راضی می‌تدریجی.