آیا تمدید گذرنامه نیاز به اجازه همسر دارد؟


رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فراجا تصریح کرده است که زنان برای تمدید گذرنامه و یا دریافت گذرنامه ویژه اباین نیاز به مجوز از همسر خود دارند.

رجانیوز به نقل از مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا زنان برای تمدید گذرنامه یا کارت اعتباری خود نیاز به اجازه همسر خود دارند یا خیر، گفت: زنان متاهلی که همسرانشان رضایت خود را برای درخواست گذرنامه تایید کرده اند، می گویند نه، مجبور بودند اجازه همسر برای تمدید یا حتی حتی طولانی تر این کارت اعتباری.

وی در پاسخ دیگری به اینکه آیا برای اخذ کارت مخصوص اباین نیازی به اجازه همسرش نبوده است، گفت: برای پلیس فقط یک بار با رضایت محضری می توان به پاسپورت استناد کرد.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فرجا در پایان گفت: مگر اینکه مردی بخواهد همسرش را ممنوع الخروج کند و اعلام کند در این صورت زن اجازه خروج ندارد و گذرنامه خود را تمدید نمی کند.