آمار کرونا بهبود کشف شد / 3519 در وضعیت ضعیف سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 53 فوت تعیین شد


بر ایده ادعا وزارت بهداشت، ساعت شب قبلی 53 در وضعیت ضعیف سلامتی رنج بردن از {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل ملت جان شخصی را به دلیل کف دست دادند.

به گزارش رجانیوز، به دلیل دیروز به همان اندازه همین الان 15 فروردین 1401 بر ایده معیارهای تشخیصی باقی مانده، 3 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 519 در وضعیت ضعیف سلامتی جدیدترین رنج بردن از کووید 19 در داخل ملت تعیین شدند کدام ممکن است به دلیل این انواع 450 نفر در داخل بیمارستان بستری شدند.

مجموع قربانیان به کووید-۱۹ در داخل ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۵ نفر رسید.

{متاسفانه} طی 24 ساعت قبلی 53 در وضعیت ضعیف سلامتی رنج بردن از کووید 19 جان شخصی را به دلیل کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این {بیماری} به 140 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 368 نفر رسید.

خوش شانس تا به امروز 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 890 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 768 نفر به دلیل مبتلایان {بهبود یافته} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به دلیل بیمارستان ها ترخیص شدند.

1591 در وضعیت ضعیف سلامتی رنج بردن از کووید 19 در داخل فاز‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی خرس مراقبت هستند.

تا این مرحله 496 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 58476 آزمایش تشخیصی کووید 19 در داخل ملت محقق شده است.

{در حال حاضر} 36 کلان شهر همراه خود سایه بنفش، 59 کلان شهر همراه خود سایه نارنجی، 295 کلان شهر همراه خود سایه زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 58 کلان شهر همراه خود سایه آبی اثبات شده اند.