آزادی 400 زندانی شورشی/ کیفرخواست در مورد سازمان و عناصر اصلی آن به سرعت صادر می شود.


اخبار گروه سیاسی – رجا علی صالحی پس از بازدید 4 ساعته از زندان تهران بزرگ و بازدید 3 ساعته از زندان اوین، به صدور کیفرخواست سریعاً و ارسال به دادگاه درباره عوامل اصلی شورش و تکمیل آن اشاره کرد. سخنرانی دیروز مقام معظم رهبری را در نظر بگیرید. در جشن فارغ التحصیلی مشترک دانشگاه افسری دانشجو در مورد نیاز به تمایز بین سطوح مختلف خردسالان و مقصر اصلی قیام های اخیر داخلی، دستگاه قضایی بلافاصله وارد عمل شد.

وی افزود: با توجه به سطوح مختلف تفکیک از زندانیان و آنها را از نظر انواع رفتار مجرمانه غربال می کند. تکیه بر دشمنان، اهداف، سطح عمل. و میزان گناه و مداخله در صحنه. برخی از این افراد متعلق به گروهی از جرایم سبک در این زمینه شناسایی و آماده آزادی می شوند

دادستان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه دستگیرشدگان از لحاظ التهاب و هیجان وارد صحنه شدند. و اکنون در مورد اقدامات خود به آنها هشدار داده شده است که 400 نفر از این افراد صبح امروز در پی محاکمه از زندان آزاد شدند.

وی افزود: این افراد پس از تعهد و به شرط عدم تکرار اقدامات جامعه بازگشته اند.

صالحی از اغتشاشگرانی که جرایم جدی تری از جمله آتش زدن اموال عمومی انجام می دهند، تاکید کرد. ایجاد هرج و مرج در جامعه اقدام در جهت امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان بدون صبر به دار آویخته شد رسیدگی قضایی اکیدا ممنوع خواهد بود. عزم و استواری و پرونده این افراد به صورت ویژه و بی نظم در دادسرای تهران رسیدگی و به دادگاه معرفی می شود.

وی تاکید کرد: عناصر اولیه تا تصمیم دادگاه در بازداشت هستند.