فینال آمار کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقاشی کردن شهرهای ایران / سند 54 فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1382 در وضعیت ضعیف سلامتی جدیدترین


به گزارش رجانیوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل روابط عادی وزارت بهداشت، به دلیل دیروز به همان اندازه بلافاصله 6 فروردین 1401 را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده معیارهای تشخیصی آخرین، 1382 در وضعیت ضعیف سلامتی جدیدترین عذاب توسط کووید 19 شامل می شود 256 در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل ملت تعیین شد. به بیمارستان منتقل شدند.

انواع کامل قربانیان به کووید-۱۹ در داخل ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۹ نفر رسید.

{متاسفانه} در داخل 24 ساعت قبلی 54 در وضعیت ضعیف سلامتی کووید 19 جان شخصی را به دلیل کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این {بیماری} به 139 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 971 نفر رسید.

خوش شانس تا این مرحله 6 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 850 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 525 نفر به دلیل مبتلایان {بهبود یافته} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به دلیل بیمارستان ها ترخیص شدند.

1672 در وضعیت ضعیف سلامتی عذاب توسط کووید 19 در داخل فاز‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانی خرس مراقبت هستند.

به همان اندازه بلافاصله 49 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 113 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 559 آزمایش تشخیصی کووید 19 در داخل ملت پایان یافته است.

{در حال حاضر} 24 کلان شهر صورتی، 68 کلان شهر نارنجی، 306 کلان شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 50 کلان شهر آبی هستند.